Transparantie

NVB hecht aan transparante belangenbehartiging

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de belangen van de bancaire sector en doet dat zo transparant mogelijk. Zo zijn alle standpunten en consultatiereacties van de sector beschikbaar op de website. Om het wetgevingsproces nog transparanter te maken is de NVB graag bereid mee te werken aan een zogenoemde ‘legislative footprint’ waardoor bij iedere wet in een lobbyparagraaf duidelijk wordt wie welke bijdrage aan de wet heeft geleverd. Op die manier worden de contacten tussen de overheid en belanghebbenden gedurende het wetgevingsproces transparant en is voor iedereen na te gaan wie welke invloed op een wetsvoorstel heeft gehad.