Toekomstgericht Bankieren

Banken laten zien hoe ze willen bankieren

Met de introductie van een maatschappelijk statuut, vernieuwing van de Code Banken en de invoering van gedragsregels voor medewerkers laten banken zien waar zij voor staan en waarop zij aanspreekbaar willen zijn. De bancaire sector is bezig aan een ongekend veranderingsproces. Er is veel gebeurd om banken stabieler te maken, maar er is ook nog veel te doen. Er is tijd nodig om te zorgen dat een cultuur van dienstbaar en duurzaam bankieren wordt verinnerlijkt. Het statuut, de code en de gedragsregels vormen daarbij belangrijke instrumenten om dat bij de bank én bij de medewerkers te realiseren.