Schuldpreventie

Voorkomen overcreditering in belang van bank en klant

Er is banken veel aan gelegen om problematische schulden van klanten te helpen voorkomen. Daarom hebben ze uitgebreide programma’s om betalingsachterstanden te voorkomen en indien nodig op te lossen. Het is daarbij van belang dat klanten bij dreigende problemen snel schakelen met hun bank zodat er meer mogelijkheden zijn om een oplossing te vinden. Om die reden toetsen banken de kredietwaardigheid van klanten bij de aanvraag van een krediet en blijft de bank met deze klant in gesprek. Bij het toetsen van kredietwaardigheid werken banken samen met Bureau Krediet Registratie. Ook de jaarlijks, door de sector en de Autoriteit Financiële Markten, vastgestelde leennormen voor consumptief en hypothecair krediet dragen bij aan het voorkomen van overcreditering van klanten.