Risicoweging (Basel 4)

Gelijke risico's, gelijke kapitaalvereisten

Basel 4 is de informele benaming voor de aanpassingen van de manier waarop risico wordt gemeten. Deze risico weging vormt de basis voor het berekenen van de minimaal aan te houden kapitaalbuffers. De Nederlandse Vereniging van Banken is van mening dat gelijke risico's zouden moeten leiden tot een gelijke kapitaalvereiste en dat verschillende risico's dus ook verschillende risicowegingen moeten hebben. Wanneer het Basel Comite in haar definitieve voorstel vasthoudt aan dit principe zal blijken dat dit conform haar eigen wens niet leidt tot significante stijgingen van de kapitaaleisen voor banken.