Regels hypotheekverstrekking

Consumenten beschermen tegen onverantwoord hoge woonlasten

De Nederlandse Vereniging van Banken vindt het belangrijk dat consumenten worden beschermd tegen de risico’s van onverantwoord hoge woonlasten. Sinds 1 januari 2013 zijn de regels en normen voor het verstrekken van hypotheken vastgelegd in een ministeriele regeling. De belangrijkste bepalingen daarin betreffen de inkomenscriteria voor het verstrekken van een hypotheek en de regels voor het vaststellen van de maximale hoogte van de hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning.