MIFID

Beleggingsbescherming

Banken spelen een belangrijke rol als dienstverlener bij vermogensopbouw en zien goede beleggingsdienstverlening dan ook als een grote verantwoordelijkheid richting de klant. Banken ondersteunen daarom de uitgangspunten van MIFID II: betere bescherming van beleggers en meer transparantie en concurrentie op de markt. Toch vindt de NVB dat deze doelen sinds de invoering van de Europese richtlijn onvoldoende gehaald zijn, zeker als het wordt afgezet tegen de kosten die invoering met zich mee heeft gebracht. Een belangrijke notie daarbij is dat de vereiste omvangrijke  informatievoorziening bij beleggingsdienstverlening kan leiden tot ‘information overload’ bij de klant en daarmee haar doel voorbij schiet.


Meer transparantie en concurrentie op de markt

Banken ondersteunen de uitgangspunten van de Europese richtlijnen MIFID en MIFIR: betere bescherming van beleggers en meer transparantie en concurrentie op de markt. De toename van het aantal plaatsen om een order uit te voeren als gevolg van de richtlijn heeft geleid tot meer concurrentie en verlaging van de kosten. De fragmentatie heeft ook nadelige effecten op de informatievoorziening. Een zogenoemde consolidated tape op EU-niveau, waar alle data over verhandeling van financiële instrumenten centraal worden verzameld zou de toegang tot marktdata die nu verspreid is over de verschillende platformen kunnen verbeteren. Dat zou ook de prijsvorming en liquiditeit in de markt ten goede komen.