MIFID II

Beleggingsbescherming essentieel voor goede beleggingsdienstverlening

Banken spelen een belangrijke rol als dienstverlener rol bij vermogensopbouw en zien goede beleggingsdienstverlening dan ook als een grote verantwoordelijkheid richting de klant. Banken willen eraan bijdragen dat klanten hun persoonlijke doelen rond inkomen en vermogen kunnen realiseren. Dit kan niet zonder goede beleggersbescherming. Banken ondersteunen daarom de uitgangspunten van MIFID II: betere bescherming van beleggers en meer transparantie en concurrentie op de markt.