Maatschappelijk Statuut

Samenleving moet kunnen rekenen op stabiele en dienstbare banken

Banken spelen als financier van consumenten en bedrijven een cruciale rol in het faciliteren van economische groei. Klanten van banken – en de samenleving als geheel – moeten daarom kunnen rekenen op stabiele, dienstbare en betrouwbare banken. In het maatschappelijk statuut laat de sector zien hoe zij haar rol in de samenleving ziet, volgens welke principes zij wil bankieren en wat klanten van banken mogen verwachten.