Loan to Value (LTV)

Wettelijke verlaging leennormen onnodig en onverstandig

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt het onverstandig om het maximale bedrag dat consumenten mogen lenen ten opzichte van de waarde van de woning wettelijk nog verder te verlagen. Banken onderkennen met de toezichthouders de voordelen van lagere LTV’s voor zowel bank als klant maar zien genoeg mogelijkheden om daar binnen de huidige regels aan te werken. Een verdere  wettelijke verlaging van de LTV is daardoor niet nodig en vanwege de schadelijke effecten voor de woningmarkt – met name voor starters - onverstandig.