Kredietverlening midden- en kleinbedrijf

Kredietverlening is en blijft een kernactiviteit van banken

Kredietverlening aan het MKB is en blijft een kernactiviteit van banken. Wel heeft de aanhoudende laagconjunctuur van de afgelopen jaren in veel gevallen het eigen vermogen van ondernemingen aangetast. Banken kijken daarom met de ondernemer scherp of bancaire financiering passend is. De kredietwaardigheid van de onderneming en de slagingskans van het ondernemingsplan zijn daarbij doorslaggevend. Gezonde ondernemers met goede plannen en voldoende eigen of achtergesteld vermogen kunnen blijven rekenen op bancaire financiering. Als (alleen) bancaire financiering geen optie is, helpen banken ondernemers op weg om op een andere, passende manier wel invulling te geven aan de financieringsbehoefte.