Kosten toezicht

Houd kosten toezicht in de hand door betere checks and balances

Door het wegvallen van de overheidsbijdrage voor de kosten van het toezicht op financiĆ«le instellingen verdwijnt een belangrijke prikkel om de kosten in de hand te houden. Goede controle op de toezichtuitgaven is belangrijk. Zeker nu vanaf november 2014 de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank het prudentieel toezicht gaan uitoefenen. Om er voor te zorgen dat de kosten voor het toezicht ook in de toekomst beheersbaar blijven en dat middelen doelmatig worden besteed wil de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat er kritisch door een onafhankelijke partij wordt gekeken naar de toezichtsbegroting. Dat zou bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer of de Tweede Kamer kunnen zijn. Daarnaast streeft de NVB naar een uitgavenplafonds voor de toezichthouders.