Klimaatimpact investeringen

Banken wegen klimaatimpact mee bij investeringsbeslissingen

Nederlandse banken wegen verschillende aspecten van duurzaamheid, waaronder ook klimaatimpact en milieuschade, mee in hun financierings- en investeringsbeslissingen. Om de impact van die beslissingen op het klimaat beter te kunnen beoordelen, is het van belang dat er betrouwbare informatie beschikbaar komt over de CO2-uitstoot van de bedrijven. Met die informatie kunnen banken, elk op hun eigen manier, hun indirecte CO2-uitstoot verkleinen en gerichter bijdragen aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk. In NVB-verband zijn banken daarom met de Nederlandse overheid en maatschappelijke organisaties op zoek naar slimme manieren om aan die informatie te komen.