Kapitaalmarktunie

Geïntegreerde Europese kapitaalmarkten dragen bij aan groei

Om de Nederlandse economie optimaal te kunnen ondersteunen, moeten Nederlandse banken grensoverschrijdend kunnen opereren, met Europa als thuismarkt. Geïntegreerde Europese kapitaalmarkten zijn daarbij een vereiste. De kapitaalmarktunie moet zorgen voor een efficiënte, concurrerende en diverse Europese kapitaalmarkt en is daarmee – in combinatie met de Europese bankenunie – van groot belang voor de Nederlandse banken. Sterkere kapitaalmarkten moeten, in aanvulling op de traditionele bankfinanciering, wereldwijd investeringen aantrekken en vraag en aanbod van kapitaal samenbrengen binnen de EU. Bovendien zullen sterkere kapitaalmarkten bijdragen aan financiële stabiliteit door het beter terecht laten komen van kapitaal en de risico’s efficiënter te verdelen.