Kapitaalbuffers en liquiditeit (Basel 3)

Nederlandse banken goed gekapitaliseerd en voldoende liquide

Nederlandse banken hebben hun buffers sinds het uitbreken van de crisis significant versterkt waardoor ze onverwachte verliezen beter kunnen opvangen. Ook beschikken ze over meer liquide middelen waardoor ze goed in staat zijn om op korte termijn aan hun verplichtingen te voldoen in periodes van stress. Hiermee zijn Nederlandse banken goed op weg om te voldoen aan de nieuwe vereisten in het kader van Basel 3 en lopen ze voor op het Europese gemiddelde.