IMVO convenant mensenrechten

Samenwerken tegen mensenrechtenschendingen

Nederlandse banken kijken bij kredietaanvragen van zakelijke klanten goed naar de manier waarop een bedrijf zaken doet. Banken gaan na of hun klanten bijvoorbeeld niet betrokken zijn bij kinderarbeid of landroof. Omdat veel problemen niet direct zichtbaar zijn en vaak niet zijn op te lossen door banken alleen, heeft de NVB met vakbonden, overheid en ngo’s een convenant gesloten. Het doel is om gezamenlijk risico’s op mensenrechtenschendingen effectiever op te sporen en terug te dringen. Dit zogeheten IMVO-convenant is gesloten op 28 oktober 2016 en heeft een looptijd van drie jaar.