Hypotheekmarkt

Nederland moet hypotheekmarkt in buitenland goed uitleggen

Door het aantrekken van de woningmarkt wordt het nog belangrijker om de werking van onze hypotheekmarkt goed uit te leggen in het buitenland. Enerzijds omdat het toezicht op een aantal grote hypotheekverstrekkers verschuift naar de Europese Centrale Bank, anderzijds omdat we voor de financiering van onze hypotheken voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van buitenlandse investeerders. Daarbij is het vooral van belang om te verklaren hoe het kan dat de schuldniveaus ten opzichte van inkomen en woningwaarde hoog zijn terwijl de betalingsachterstanden bij klanten en verliezen bij banken in internationaal opzicht laag zijn.