Hypotheekfraude

Hypotheekfraude maatschappelijk probleem

Hypotheekfraude richt jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s financiële en maatschappelijke schade aan. Bestrijding is moeilijk omdat hypotheekverstrekkers nu geen toegang hebben tot objectieve informatie over het inkomen en dienstverband van potentiële klanten. De NVB wil daarom dat hypotheekverstrekkers de door de klant verstrekte gegevens kunnen toetsen bij de overheid zodat frauderen moeilijker wordt. Het opsporen en vervolgen van fraudeurs wordt bemoeilijkt doordat aangiftes van fraude niet centraal worden verwerkt en coördinatie op landelijk niveau ontbreekt. De hypotheekverstrekkers – verenigd in de SFH – pleiten daarom voor één elektronisch loket voor aangiftes en een landelijk aanspreekpunt bij politie en Openbaar Ministerie.