Herstelkader rentederivaten

Ruimhartige oplossing voor het MKB

Het herstelkader rentederivaten is opgesteld door een onafhankelijke derivatencommissie en regelt welke eventuele herstelacties banken moeten doen om mkb'ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren. Het kader voorziet niet alleen in herstel van directe schade maar biedt middels een coulanceregeling ook een ruimhartige oplossing voor die gevallen waarin het moeilijk is om na te gaan of een mkb'er ontoereikend is voorgelicht en of er schade is ontstaan. Alle banken die het betreft hebben zich gecommitteerd aan het toepassen van het herstelkade.