Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Tegengaan belastingfraude door Amerikanen

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) verplicht banken om financiƫle gegevens van Amerikaanse belastingplichtigen te verstrekken aan de Amerikaanse belastingdienst. Met Amerika is in een verdrag nu afgesproken om de informatiestromen van banken via de nationale overheden te laten lopen. Dit houdt in dat de banken deze gegevens aan de eigen Belastingdienst verstrekken, die op haar beurt de verzamelde gegevens aanlevert aan de Amerikaanse IRS. De Nederlandse Vereniging van Banken is positief over het besluit om deze informatiestroom op deze wijze te laten verlopen.

Lees meer over FATCA