Financiering zorgsector

Breder aanbod van risicodragend kapitaal wenselijk

De grote veranderingen die het kabinet doorvoert om de zorg betaalbaar te houden leidt ertoe dat zorginstellingen steeds bedrijfsmatiger moeten werken. Zo heeft de verandering van budget gestuurde bekostiging naar integrale prestatiebekostiging er voor gezorgd dat de bedrijfsrisico’s zijn toegenomen. Een tweede ingrijpende wijziging betreft de invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) per 1 januari 2015. Onzekerheid over de uitwerking van de veranderingen leidt tot risico’s waar banken op een verantwoorde wijze mee om moeten gaan. Daarbij zijn zorginstellingen op dit moment voor hun financiering sterk afhankelijk van een beperkt aantal Nederlandse banken. Om de financierbaarheid van de zorgsector ook in de toekomst te waarborgen is een breder aanbod van risicodragend kapitaal wenselijk.