Financial Transaction Tax (FTT)

Transactiebelasting draagt niet bij aan economische groei

Een Europese ‘Financial Transaction Taks’ zoals voorgesteld door de Europese Commissie draagt niet bij aan economische groei en financiële stabiliteit. Het betekent een grote lastenverzwaring voor banken, maakt geld duurder en zorgt voor onzekerheid op de financiële markten. Invoering van een FTT in Nederland zal economische groei blokkeren en vele financiële activiteiten doen wegvloeien naar het buitenland. Bovendien is het een verdere fiscale verzwaring van vermogensopbouw.