Financial Transaction Tax (FTT)

Transactiebelasting draagt niet bij aan economische groei

De Financial Transaction Tax zoals voorgesteld door de Europese Commissie draagt niet bij aan economische groei en financiële stabiliteit. Het betekent een grote lastenverzwaring voor banken, maakt geld duurder en zorgt voor onzekerheid op de financiële markten. Invoering van een FTT in Nederland zal economisch herstel blokkeren en vele financiële activiteiten doen wegvloeien naar het buitenland. Ook als Nederland niet meedoet aan de FTT heeft de belasting – door de voorgestelde grote extraterritoriale werking – een onaanvaardbare grote impact op onze economie.