Europees raamwerk voor crisismanagement (SRM)

SRM verlegt risico’s van belastingbetaler naar aandeelhouder

Het Single Resolution Mechanism (SRM) regelt op Europees niveau hoe banken in de problemen worden gered of ontmanteld en wie daar voor betaalt. Daarbij zullen de kosten voor resolutie in eerste instantie worden neergelegd bij crediteuren en aandeelhouders van de bank. In het uitzonderlijke geval dat dit niet genoeg blijkt kan een beroep worden gedaan op het Europese resolutiefonds dat banken in de komende 10 jaar zullen opbouwen tot € 55 miljard. Daarmee wordt de link tussen nationale Staat en bancaire sector grotendeels doorgeknipt en het risico voor de belastingbetaler verlegd naar de aandeelhouder en bancaire sector.