Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel draagt bij aan vertrouwen van consument

Op 12 juni 2014 is de Europese DGS-richtlijn gepubliceerd. Een belangrijk aspect hiervan bestaat eruit dat de banken een fonds opbouwen. Dit fonds bestaat uit 0,8% van alle gedekte deposito’s in Nederland. Dit geld is beschikbaar voor rekeninghouders, met een maximum van € 100 duizend, indien een bank onverhoopt failliet gaat. De implementatie van deze richtlijn in Nederland is eind 2015 grotendeels voltooid. De Nederlandse Vereniging van Banken is in principe voorstander van een DGS op Europees niveau voor de SSM banken. Hiermee zou de bankenunie volledig afgerond kunnen worden. Zij zijn dan ook – onder voorwaarden - positief over het voorstel voor een European Deposit Insurance Scheme (EDIS).