Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel draagt bij aan vertrouwen van consument

Op 12 juni 2014 is de Europese DGS-richtlijn gepubliceerd. Een belangrijk aspect hiervan bestaat eruit dat de banken een fonds opbouwen. Dit fonds bestaat uit 0,8% van alle gedekte deposito’s in Nederland. Het is de bedoeling dat dit Fonds in 2023 bestaat uit zo’n EUR 3,5 mrd en daarmee volledig gevuld is. Dit geld is beschikbaar voor rekeninghouders, met een maximum van € 100 duizend, indien een bank onverhoopt failliet gaat. De implementatie van deze richtlijn in Nederland is grotendeels voltooid. De Nederlandse Vereniging van Banken is in principe voorstander van een DGS op Europees niveau voor de SSM banken. Hiermee zou de bankenunie volledig afgerond kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Mocht een bank onverhoopt failliet gaan dan garandeert het depositogarantiestelsel bepaalde tegoeden van rekeninghouders tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank. De banken bouwen hiertoe tot 2024 gezamenlijk een fonds op. De Nederlandsche Bank (DNB) voert de regeling uit. Dit betekent dat rekeninghouders bij DNB aanspraak kunnen maken op hun vergoeding uit het depositogarantiestelsel.

In november 2015 heeft de Europese Commissie ook een voorstel gepubliceerd met plannen voor een Europese Deposit Insurance Scheme (EDIS).

Meer informatie vindt u op de pagina Bankenunie en op de pagina Depositogarantiestelsel.

Dat kunt u navragen bij uw bank of zelf opzoeken in het Wft-register. Dit register biedt een compleet overzicht van alle banken die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Staat uw bank niet in dit overzicht, dan valt zij niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

De voorwaarden zijn dat u rekeninghouder bent bij een bank die gedekt wordt onder het depositogarantiestelsel en dat ook het product onder de regeling valt. De maximale vergoeding uit het depositogarantiestelsel is €100.000 euro per rekeninghouder per bank. Daarnaast is er een regeling met een tijdelijke verhoogde uitkering tot €500.000 euro voor een periode van 6 maanden bij verkoop van een woning.

Meer informatie vindt u op de pagina Bankenunie en op de pagina Depositogarantiestelsel.