Common Reporting Standard (CRS)

Belastingontduiking tegengaan

De Nederlandse overheid gaat vanaf 2017 met 48 landen automatisch financiële gegevens van bedrijven en personen uitwisselen om belastingontduiking tegen te gaan. Hierdoor zijn alle financiële instellingen in Nederland vanaf 2016 wettelijk verplicht om na te gaan of hun klanten mogelijk belastingplichtig in het buitenland zijn. Nieuwe klanten en als er aanleiding is ook bestaande klanten  wordt daarom gevraagd een verklaring over hun fiscale woon- of vestigingsplaats af te geven. Als een persoon of bedrijf elders belastingplichtig is, dan moet de financiële instelling de gegevens van  rekeningen doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt deze gegevens door naar de belastingautoriteit van het betreffende land.

Lees meer over CRS