Beloningsbeleid

Banken voeren zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid

Banken voeren een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat eenduidig en transparant is. Het beloningsbeleid is primair gericht op de lange termijn en in lijn met het risicobeleid van de bank. Het wordt gekenmerkt door evenwichtige verhoudingen, zowel intern als extern, waarbij de verwachtingen van de verschillende stakeholders en het maatschappelijk draagvlak in ogenschouw worden genomen. Het houdt verder rekening met de relevante internationale context en is in overeenstemming met nationale en internationale regelgeving.