Bankierseed, gedragsregels en tucht

Medewerkers van banken aanspreekbaar op gedrag

Nederlandse banken vinden het belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de Nederlandse bancaire sector zijn functie integer en zorgvuldig uitoefent. Daarom leggen alle medewerkers van de bank de bankierseed af. In gedragsregels, die zijn afgeleid van de eed of belofte is vastgelegd hoe bankiers zich gedragen bij het uitoefenen van hun functie. Voor het behandelen van klachten over het niet-naleven van de gedragsregels is in samenwerking met de Stichting Tuchtrecht BankenĀ  een Tuchtreglement bancaire sector vastgesteld. Dit tuchtrecht functioneert sinds 2015. De NVB is ervan overtuigd dat medewerkers van banken hierdoor nog beter aanspreekbaar zijn voor de samenleving als geheel.