Bankenunie

Een volwaardige bankenunie doorbreekt de negatieve risicospiraal tussen nationale staat en bank

De Nederlandse Vereniging van Banken steunt de oprichting van de bankenunie zoals deze op 4 november 2014 van start gegaan. Een volwaardige bankenunie bestaat volgens de NVB uit een drietal pijlers, het Single Supervisory Mechanism (SSM), het Single Resolution Mechanism (SRM) en het depositogarantiestelsel (DGS). Op dat moment  wordt de negatieve risicospiraal door de financiële koppeling van nationale staat en bank doorbroken, waardoor de kans dat de belastingbetaler moet opdraaien voor een bank in problemen substantieel is verkleind. Ook wordt het voor banken makkelijker om grensoverschrijdend te bankieren en wordt fragmentatie in de toepassing van regelgeving door toezichthouders vermeden. Dit is ook in het belang van het Nederlands bankwezen.