Bankenbelasting

Komst Europees resolutiefonds maakt nationale bankbelasting overbodig

Met de invoering van het Europees resolutiefonds  dat in noodgevallen kan worden aangesproken om banken in problemen netjes af te wikkelen is de ratio voor een nationale bankbelasting verdwenen. Vanaf 2015 dragen de banken bij aan de opbouw van dit fonds waarin in 2024 ca € 60 miljard beschikbaar zal zijn. Hierdoor is de kans dat de Nederlandse belastingbetaler moet bijdragen aan het redden van een bank sterk teruggebracht. Daarmee verdwijnt de rationale voor een nationale bankbelasting. De Nederlandse Vereniging van Banken is dan ook  van mening dat de bankbelasting kan worden afgeschaft.