Aflossingsvrije hypotheken

Hypotheek
Wonen

Banken vinden het belangrijk dat klanten zich tijdig kunnen voorbereiden op potentiele kwetsbaarheden aan het eind van de looptijd van hun aflossingsvrije hypotheek. Het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 jaar en een eventuele inkomensdaling als gevolg van pensionering kunnen gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de hypotheek en de mogelijkheid om die te verlengen. Daarom benaderen banken klanten actief om de mogelijke gevolgen van het aflopen van de aflossingsvrije hypotheek in kaart te brengen zodat klanten niet voor verassingen komen te staan. Op die manier kunnen woningbezitters zo nodig tijdig maatregelen nemen.