Aanpassing Vermogensrendementsheffing

Beleggen

Hogere belasting op beleggen staat haaks op toenemend belang van private vermogensopbouw.

Doordat de overheid de financiering van zorg, studie en pensioen voor een steeds groter deel aan burgers zelf overlaat, wordt private vermogensopbouw steeds belangrijker. Banken vinden het daarom belangrijk dat particuliere consumenten vermogen kunnen opbouwen. Naast sparen vormt beleggen een belangrijk instrument voor particulieren om hun doelen rond inkomen en vermogen te realiseren. Uiteraard verwelkomen banken het kabinetsbesluit om spaarders niet langer te belasten op niet-behaald rendement. Maar een hogere belasting op beleggen staat haaks op het toenemend belang van private vermogensopbouw.