Lenen, Sparen & Beleggen
1 minuut

Bankierseed, gedragsregels en tucht

Medewerkers van banken aanspreekbaar op gedrag

Nederlandse banken vinden het belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de Nederlandse bancaire sector zijn functie integer en zorgvuldig uitoefent. Daarom leggen alle medewerkers van de bank de bankierseed af. In gedragsregels, die zijn afgeleid van de eed of belofte is vastgelegd hoe bankiers zich gedragen bij het uitoefenen van hun functie. Voor het behandelen van klachten over het niet-naleven van de gedragsregels is in samenwerking met DSI een Tuchtreglement bancaire sector vastgesteld. Medewerkers van banken zijn daarmee aanspreekbaar voor de samenleving als geheel.