1 minuut
 

Duurzaamheidsagenda van de bankensector

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) gelanceerd. Het bedrijfsleven is wereldwijd gevraagd om bij te dragen aan de realisatie daarvan. De bankensector heeft die uitdaging gezamenlijk opgepakt. Dat heeft geleid tot een discussienotitie die in januari 2017 is gepubliceerd. Hierin staan ideeën over wat Nederlandse banken kunnen doen om de duurzaamheidsdoelen in ons land te helpen realiseren.

Geïnteresseerden konden hun inbreng leveren via een enquête. Een uitgebreide reactie volgt na de zomer.

SDG Banner