Wie besluit over de digitale euro?

De publieke digitale euro (CBDC) is er nog niet. Maar de kans is groot dat hij er komt. Wie besluit eigenlijk over de digitale euro? Bij wie liggen straks de regulering en het toezicht? Banken delen hun expertise en geven advies. De digitale euro is een politiek besluit, vinden Nederlandse banken. Lees er hier meer over.

Wie besluit over een publieke digitale euro?

 • De eerste fase, de verkenningsfase, is inmiddels klaar. Hierin deden centrale banken in het Eurogebied technische experimenten. Ook spraken ze met belanghebbenden, waaronder banken. In 2021 is besloten tot verder onderzoek. In 2023 valt het besluit.
 • Onderwerp van onderzoek is ook wie in 2023 besluit over de invoering. Centraal staat de vraag of de invoering valt binnen het huidige mandaat van de Europese Centrale Bank (ECB).
 • Banken hebben geen stem in de besluitvorming of de digitale euro er komt of niet. Wel geven we advies, staan we open voor discussie en delen we onze expertise. De keuze voor een publieke digitale euro is een politieke keuze, is ons standpunt.

Hoe zit het met toezicht en regulering van de publieke digitale euro?

Een publieke digitale euro (CBDC) zou een nieuw, wettig betaalmiddel zijn voor de Eurozone. Een munt waarmee mensen alles kunnen betalen, vanaf hun digitale euro-rekening of wallet. De publieke digitale euro zal net als de gewone euro vallen onder het monetaire beleid van het Europese Stelsel van Centrale Banken. Het toezicht komt dan te liggen bij de Europese Centrale Bank.

De ECB geeft nu al de ‘gewone’ (chartale) euro uit. Contant geld wordt echter steeds minder gebruikt. Geld op bankrekeningen (‘giraal geld’) wordt gezien als privaat geld, waarvoor de bank verantwoordelijk is. De ECB vindt een (publieke) digitale euro een goede aanvulling op de chartale euro. Twee valuta van de centrale bank; dat vermindert de afhankelijkheid van privaat geld en vergroot de zekerheid van mensen tot toegang tot geld van de centrale bank, is de overweging.

Hoe ziet de toekomst van de digitale euro eruit?   

De komende twee jaar kijken centrale banken hoe zo’n digitale euro er precies uit zou moeten zien. In 2023 valt het besluit of de nieuwe munt er komt of niet. Wordt besloten dat de digitale munt er komt, dan duurt het waarschijnlijk nog enkele jaren voordat consumenten en bedrijven hem kunnen gebruiken. Meer weten over het gebruik van de digitale euro?
Lees ‘Hoe gebruikt u de digitale euro?

Standpunten van banken in het kort

 • Banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. Een digitale euro – ook wel: Central Bank Digital Currency (CBDC) – kan zeker bijdragen aan een sterke internationale rol van de euro.
 • Belangrijk is wel dat de doelen van een publieke digitale euro helder zijn, is de mening van Nederlandse banken.
 • De Nederlandse Vereniging van Banken is namens banken breed in dialoog over de publieke digitale euro, en werkt graag mee aan een eventueel pilotproject.


Meer weten of benieuwd naar wat banken vinden?

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur

Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Mahir Alkaya (SP)
(juni 2021)
Alkayla: “Wat je drijfveer is en welke doelen worden nagestreefd, hebben invloed op de ontwerpkeuzes die ongetwijfeld voorliggen. Zonder een brede politieke discussie kunnen Nederlandse vertegenwoordigers niet goed deelnemen aan het gesprek in Brussel en Frankfurt over de praktische uitwerkingen en experimenten met de digitale euro.”

De Vries: “Commerciële banken moeten meedoen aan het debat over de digitale euro. Ze kunnen niet aan de zijlijn staan.”

Meer lezen over hun Eindrapport centrale bankgeld, zie: Publieke digitale euro? Tweede Kamerleden pleiten in rapport voor breed politiek debat.