Wat is een digitale euro?

Een digitale euro is een elektronische euro. Een wettig betaalmiddel, uitgegeven door de centrale bank. De munt bestaat alleen in elektronische vorm bestaat, dus niet uit munten en bankbiljetten. De digitale euro is er nog niet voor het grote publiek, maar komt wel steeds dichterbij. Lees hier wat de digitale euro betekent.

Wat is een digitale euro?

 • Een euro die alléén maar digitaal bestaat en die wordt uitgegeven door de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale banken onderzoeken nu of die publieke digitale euro moet komen. Dus een digitale euro ook voor huishoudens en ondernemers. Niet als vervanging, maar als aanvulling op contant geld (‘chartale’ euro) dat steeds minder wordt gebruikt. En als aanvulling op het geld op betaal- en spaarrekeningen bij banken.
 • Geld op bankrekeningen is eigenlijk privaat geld, waarvoor de bank verantwoordelijk is. Kenmerkend voor de publieke digitale euro is dat het een directe claim is op de centrale bank. Die is verantwoordelijk voor deze digitale munt.
 • Het wordt ook wel digitaal centralebankgeld genoemd, Central Bank Digital Currency (CBDC).

Wat betekent een digitale euro?

Een publieke digitale euro heeft dezelfde waarde als de gewone – chartale - euro. De digitale euro krijgt een eigen infrastructuur en distributie. De centrale banken in de Eurozone onderzoeken nu wat een digitale euro betekent. Want de nieuwe munt zal niet op een gewone betaal- of spaarrekening bij een bank worden gezet. Het kan zijn dat mensen bij de centrale bank een speciale rekening krijgen voor hun digitale munt of een speciale wallet. Ook wordt nagegaan of de digitale euro wellicht toch cash uit een geldautomaat kan worden opgenomen. Meer weten over het gebruik van de digitale euro?
Lees ‘De digitale euro gebruiken’.

Wat zijn de voordelen van een publieke digitale euro?

Er zijn veel meer digitale valuta, uitgegeven door verschillende partijen. Een voorbeeld zijn de private stablecoins – betaalmiddelen van bedrijven en niet van overheden. Ook zijn er cryptovaluta, zoals de bitcoin. De publieke digitale euro is digitaal centralebankgeld en verschilt van private stablecoins en cryptovaluta:

 • Een publieke digitale euro heeft dezelfde waarde als de chartale euro. Veel andere digitale munten zijn afhankelijk van marktontwikkelingen.
 • Een publieke digitale euro is niet van een commerciële partij. Maar wordt uitgegeven door centrale banken (overheid).
 • Een (publieke) digitale euro valt binnen de Eurozone. De munt is bedoeld om het monetaire stelsel in de Eurozone stabieler te maken nu er wereldwijd meer digitale valuta worden ontwikkeld.

Wie zijn betrokken bij de (publieke) digitale euro?

Het Eurosysteem. Dat zijn de nationale centrale banken die de euro voeren. In Nederland is dat De Nederlandsche Bank (DNB). Centrale banken zijn namens de overheid verantwoordelijk voor financiële stabiliteit. En voor efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer. Een publieke digitale euro vergt veel voorbereiding. Vanuit de Europese politiek en de snelle, wereldwijde digitale ontwikkelingen onderzoeken centrale banken nu hoe een publieke digitale euro eruit zou kunnen zien.

Experimenten moeten inzicht geven in de technologische haalbaarheid van ontwerpkeuzes voor de digitale euro. In de zomer van 2021 publiceerde de ECB de resultaten van die experimenten. Conclusie was dat er geen grote technologische belemmeringen zijn. In 2023 besluiten de centrale banken of de publieke digitale euro er ook echt komt. De digitale euro echt gebruiken zal niet eerder dan 2026 gebeuren.

Standpunten van banken in het kort

 • Banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. Een digitale euro – ook wel: Central Bank Digital Currency (CBDC) – kan zeker bijdragen aan een sterke internationale rol van de euro.
 • Belangrijk is wel dat de doelen van een publieke digitale euro helder zijn, is de mening van Nederlandse banken.
 • De Nederlandse Vereniging van Banken is namens banken breed in dialoog over de publieke digitale euro, en werkt graag mee aan een eventueel pilotproject.


Meer weten of benieuwd naar wat banken vinden?

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur