Waarom een digitale euro?

Een publieke digitale euro zou de internationale rol van de euro kunnen versterken. Het zou een aanvulling kunnen zijn op de ‘gewone’ – chartale – euro in het dagelijkse gebruik. Centrale banken doen nu onderzoek naar wat het doel wordt van de nieuwe munt, en hoe hij kan worden ingepast in het geldstelsel. Lees hier waarom wordt gewerkt aan een digitale euro.

Waarom een digitale euro?

Mensen betalen steeds meer online en steeds minder met contant geld. Het betalingsverkeer verloopt grotendeels via banken – via bedrijven dus. Een andere tendens is dat er wereldwijd andere digitale munten worden ontwikkeld, als alternatief betalingsmiddel.

Wat als er in Nederland en Europa nog minder cash geld wordt gebruikt? Wat wordt de rol van de euro als er (andere) digitale munten komen? En wat als banken in zwaar weer komen, is je geld op de bank dan nog veilig? Allemaal (inter)nationale vraagstukken, waarvoor een digitale munt uitgegeven door centrale banken een oplossing zou kunnen zijn.

Europese centrale banken denken nu na of er een publieke digitale euro moet komen. En hoe die eruit komt te zien. Centrale banken onderzoeken dit omdat ze als overheid verantwoordelijk zijn voor een veilig, efficiënt en betrouwbaar betalingsverkeer, dat voor iedereen toegankelijk is. In 2023 valt het besluit over de nieuwe munt.

Wat is het nut van een publieke digitale euro?

In het onderzoek bekijken centrale banken waarom er een publieke digitale euro moet komen. Wat kan het nut zijn? Een digitale euro kan immers verschillende doelen hebben:

 • Als alternatief binnen de Eurozone voor andere publieke digitale munten, zoals global stablecoins en buitenlandse digitale centralebankmunten;
 • Als ondersteuning van de internationale rol van de euro;
 • Als aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten;
 • Om betalingsverkeer van en naar andere valuta mogelijk te maken;
 • Om programmeerbaar geld mogelijk te maken;
 • Als achtervang van de huidige (bancaire) betaalinfrastructuur;
 • Om financiële inclusie (toegang tot het geldstelsel) te bevorderen.

Vervangt de digitale euro de gewone euro?

Een publieke digitale euro zal niet de ‘gewone’ euro vervangen. Maar zal ernaast worden gebruikt, is de verwachting. Mensen kunnen deze nieuwe munt niet op hun gewone betaal- of spaarrekening bij een bank zetten. Een publieke digitale euro zal een eigen digitale infrastructuur krijgen. Wie deze infrastructuur zal opzetten en beheren, is nu nog niet duidelijk. De Europese Centrale Bank (ECB) is wel eindverantwoordelijk.  Meer weten over het gebruik van de digitale euro?
Lees ‘Hoe gebruikt u de digitale euro?'

Standpunten van banken in het kort

 • Banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. Een digitale euro – ook wel: Central Bank Digital Currency (CBDC) – kan zeker bijdragen aan een sterke internationale rol van de euro.
 • Belangrijk is wel dat de doelen van een publieke digitale euro helder zijn, is de mening van Nederlandse banken.
 • De Nederlandse Vereniging van Banken is namens banken breed in dialoog over de publieke digitale euro, en werkt graag mee aan een eventueel pilotproject.


Meer weten of benieuwd naar wat banken vinden?

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur