Hoe gebruikt u de digitale euro?

Een publieke digitale euro (CBDC) zal een wettig betaalmiddel zijn, dat u in de hele Eurozone kunt gebruiken. Hoe het betalingsverkeer zal verlopen, daar wordt nu over nagedacht. Lees hier hoe u de nieuwe munt waarschijnlijk zal gaan gebruiken, hoe het zit met contant geld en wat de rol van banken kan zijn.

Hoe gebruikt u de digitale euro?

 • Komt de publieke digitale euro er? Dan zal die – net als de gewone chartale euro – worden uitgegeven als wettig betaalmiddel in de Eurozone. In bijna heel Europa kunt u er dan mee betalen.
 • De (publieke) digitale euro bestaat alleen digitaal. De digitale euro gebruikt u om digitaal mee te betalen bij winkels (toonbankinstellingen). Of om er digitaal mee betalen en betaald te worden bij onderlinge transacties. Onderzocht wordt nog of mensen er ook geld mee kunnen opnemen bij een geldautomaat.
 • De digitale euro krijgt een eigen rekening of een zogenaamde wallet. Speciaal bedoeld voor deze nieuwe munt. Of u deze rekening hebt bij de centrale bank of bij een gewone bank, dat is nu nog niet bekend. Toch is het waarschijnlijk dat banken en betaalinstellingen deze rol gaan vervullen. De huidige bancaire betaalinfrastructuur is efficiënt, vernieuwend en betrouwbaar.
 • De centrale banken onderzoeken nu hoe (het gebruik van) de publieke digitale euro eruit komt te zien. In 2023 valt het besluit of deze munt wordt ingevoerd, en hoe mensen deze munt kunnen gebruiken.

Hoe zit het met contant geld en geld op de bank?

Contant geld (munten en bankbiljetten) is een wettig betaalmiddel en zal blijven bestaan. Giraal geld blijft ook bestaan. Giraal geld is het digitale geld op uw rekening bij een commerciële bank. Ook daarmee kunt u blijven betalen. Giraal geld is echter geen wettig betaalmiddel, maar ‘bankrekeningtegoed’ waarvoor banken verantwoordelijk zijn.

De overheid en politiek – zowel nationaal als internationaal - vrezen dat met de afname van het gebruik van munten en bankbiljetten mensen te afhankelijk worden van giraal geld bij banken. Vandaar dat zij onderzoek doen naar een nieuwe digitale euro.
Lees meer over ‘Wie besluit over de digitale euro?’

Hoe zit het met de veiligheid?

De huidige betaalinfrastructuur van banken is efficiënt en betrouwbaar, en wordt voortdurend doorontwikkeld. De publieke digitale euro zal waarschijnlijk een eigen, technologisch hoogstaande digitale infrastructuur moeten hebben. Belangrijk is dat die veilig is en voldoet aan wet- en regelgeving. Net als de bancaire digitale infrastructuur zal ook een publieke infrastructuur een aantrekkelijk doelwit zijn van cybercriminaliteit.

Standpunten van banken in het kort

 • Banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. Een digitale euro – ook wel: Central Bank Digital Currency (CBDC) – kan zeker bijdragen aan een sterke internationale rol van de euro.
 • Belangrijk is wel dat de doelen van een publieke digitale euro helder zijn, is de mening van Nederlandse banken.
 • De Nederlandse Vereniging van Banken is namens banken breed in dialoog over de publieke digitale euro, en werkt graag mee aan een eventueel pilotproject.


Meer weten of benieuwd naar wat banken vinden?

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur