Publieke digitale euro

De publieke digitale euro is er nog niet, maar de kans daarop wordt steeds groter. In 2024 valt het besluit. Lees hier wat deze nieuwe munt voor u betekent, wat de status is van het internationale debat en wat Nederlandse banken vinden van deze nieuwe munt.

Wat is de digitale euro?

Dat is een euro die alleen in elektronische vorm bestaat, dus niet uit munten en bankbiljetten. Een wettig betaalmiddel in Europa, uitgegeven door de centrale bank. De digitale euro is er nog niet voor het grote publiek, maar komt wel steeds dichterbij.
Lees hier wat de digitale euro betekent.

Waarom een digitale euro?

Een nieuwe digitale euro zou de internationale rol van de euro kunnen versterken. Het zou een aanvulling kunnen zijn op de ‘gewone’ – chartale – euro in het dagelijkse gebruik. Centrale banken doen nu onderzoek naar de digitale euro en hoe hij kan worden ingepast in het geldstelsel.
Lees hier waarom er een digitale euro op komst is.

Wie besluit over de digitale euro?

Wie besluit in 2023 eigenlijk over de invoering van de digitale euro? Bij wie liggen straks de regulering en het toezicht? Banken delen hun expertise en geven advies. De digitale euro is een politiek besluit, vinden Nederlandse banken.
Lees er hier meer over.

Hoe gebruikt u digitale euro?

De digitale euro (CBDC) zal een wettig betaalmiddel zijn, dat u in de hele Eurozone kunt gebruiken. Hoe het betalingsverkeer zal verlopen, daar wordt nu over nagedacht.
Lees hier hoe u de digitale euro waarschijnlijk zal gebruiken, hoe het zit met contant geld en wat de rol van banken kan zijn.

Wat vinden banken van de digitale euro?

Nederlandse banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. We verwelkomen de studies van centrale banken naar het hoe en waarom van een publieke digitale euro.
Lees hier wat banken vinden en wat de rol van de sector kan zijn.

Position Paper Digitale Euro (nov. 2022)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is voorstander van innovatie en verbetering van de
Europese betaalinfrastructuur. De NVB waardeert het onderzoek van het Eurosysteem naar de mogelijke introductie van de digitale euro. Deze mogelijke introductie vraagt om een breed politiek en maatschappelijk debat, op basis van een goed onderbouwd inzicht in de potentieel fundamentele gevolgen voor het huidige geldstelsel.
De digitale euro kan een waardevolle toevoeging zijn op het bancaire stelsel en het betaallandschap, mits:

 • De munt meerwaarde biedt aan Nederlandse consumenten en bedrijven.
 • De munt bijdraagt aan versterking van de financiële stabiliteit.
 • De munt een waardevolle toevoeging is op bestaande private betaalmiddelen.
 • De kosten voor introductie en exploitatie worden gedragen door het Eurosysteem.

Lees ons position paper over de Digitale Euro

Position Paper - Naar een publieke digitale euro?

Lees het position paper van de NVB over de digitale euro (februari 2021)

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur

Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Mahir Alkaya (SP)
(juni 2021)
Alkayla: “Wat je drijfveer is en welke doelen worden nagestreefd, hebben invloed op de ontwerpkeuzes die ongetwijfeld voorliggen. Zonder een brede politieke discussie kunnen Nederlandse vertegenwoordigers niet goed deelnemen aan het gesprek in Brussel en Frankfurt over de praktische uitwerkingen en experimenten met de digitale euro.”

De Vries: “Commerciële banken moeten meedoen aan het debat over de digitale euro. Ze kunnen niet aan de zijlijn staan.”

Meer lezen over hun Eindrapport centrale bankgeld, zie: Publieke digitale euro? Tweede Kamerleden pleiten in rapport voor breed politiek debat.