Verzoek NVB aan het Ministerie van Financiën i.h.k.v. het depositogarantiestelsel (DGS)

In onderstaande brief verzoekt de NVB het Ministerie van Financiën om gebruik van het burgerservicenummer door banken in het kader van het depositogarantiestelsel wettelijk goed te regelen.

Verzoek NVB aan het Ministerie van Financiën in het kader van het depositogarantiestelsel (DGS)

Dit is afgesloten, het wetsvoorstel is in behandeling genomen door de Tweede Kamer.

Meer informatie