Verkiezingen 2017

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen geeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) mede op verzoek van politieke partijen enkele aandachtspunten mee die behulpzaam kunnen zijn bij de totstandkoming van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Het gaat daarbij onder andere over het internationale karakter van de bankensector en het toezicht daarop, de financiering van het bedrijfsleven en de ontwikkelingen rond innovatie en fintech. In het document Verkiezingen 2017 staan naast een beschrijving van deze aandachtsgebieden ook enkele concrete adviezen voor een volgend kabinet.