RVO: Infographic Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA)-resultaten financiële diensten over 2015

Financiële dienstverleners - Duurzamer met energie-efficiëntie

De deelnemers van MJA3 hebben samen de ambitie om in de periode van 2005 tot 2020 een efficiëntieverbetering van 30% te realiseren, door maatregelen te treffen in procesefficiëntie, ketenefficiëntie en duurzame energie. Tot op heden is een resultaat van 46% gerealiseerd (waarvan 19% door inkoop van duurzame energie).

Infographic MJA-resultaten financiële diensten over 2015