Onderzoek mkb-financiering (TNS NIPO)

Banken moeten het midden- en kleinbedrijf (mkb) naast hun rol als kredietverstrekker meer gaan adviseren over de verschillende mogelijkheden van financiering en ondernemerschap. Mkb-ondernemers hebben behoefte aan laagdrempelige informatie over passende financiering.

Dat zijn de belangrijke uitkomsten van een onderzoek dat TNS NIPO heeft uitgevoerd onder mkb'ers, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De resultaten werden gepresenteerd tijdens de top voor de financiering van het mkb in Den Haag op 21 september 2015.

Onderzoek mkb-financiering (TNS NIPO)