Formulier - Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot/ partner

Na het overlijden van een rekeninghouder moet de bank vaststellen wie recht heeft op de tegoeden. Een notaris kan een document opmaken waarin dat staat (verklaring van erfrecht of verklaring van executele). Dat kost geld. In bepaalde gevallen wil de bank wel uitbetalen zonder zo'n document van een notaris. Met dit formulier kunt u nagaan of dat het geval is. Als dat zo is, dan kunt u het formulier ondertekenen en het samen met de andere benodigde documenten opsturen aan de bank.

Formulier - Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot/ partner