Model Bankgarantie

Het NVB-model Beslaggarantie 1999 heeft het volgende doel: Als conservatoir beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen, zal in de praktijk vaak opheffing van het beslag worden gevraagd. Zo'n beslag zal de bedrijfsvoering van de beslagene immers hinderen of zelfs onmogelijk maken. Volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan een conservatoir beslag dat is gelegd voor een geldvordering, worden opgeheven als voor die vordering voldoende zekerheid wordt gesteld. Die zekerheid wordt vaak gegeven door het stellen van een bankgarantie. In de praktijk worden verschillende modellen bankgaranties gehanteerd. Dat kan tot veel discussie en tijdverlies leiden. Daarom heeft de NVB een model beslaggarantie ontwikkeld als standaarddocument dat zo van de plank kan worden gehaald.