CAO Banken

Op 27 januari 2017 hebben de Werkgeversvereniging Banken (WVB), CNV Vakmensen en De Unie overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Banken.

On the 27th of January 2017, the Employers Association for Banks (WVB), CNV Vakmensen and De Unie reached an agreement on a new CLA Banks.

Betrokken partijen

  • Werkgeversvereniging Banken
  • De Unie
  • CNV Vakmensen