Algemene Bankvoorwaarden (ABV)

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) – met basisregels voor de relatie tussen klant en bank – zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. De gewijzigde ABV zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking.

Algemene Bankvoorwaarden (ABV), General Banking Conditions 2017Oudere versies Algemene Bankvoorwaarden (ABV) 2014

De NVB heeft een nieuwe toelichting op de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) geschreven. De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) vormen de contractuele ‘grondwet’ van de banken. Alle banken in Nederland hanteren dezelfde ABV. Deze voorwaarden gelden voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Een bank kan hiervan in bijzondere (product)voorwaarden afwijken. 
In 2009 zijn de ABV zelf gewijzigd. De toelichting op de ABV is toen nauwelijks gewijzigd. Bijgevoegde toelichting vervangt per 1 oktober 2014 de huidige toelichting op de ABV uit 2009. De tekst van de ABV blijft uiteraard leidend. De nieuwe toelichting is uitgebreider dan de vorige toelichting en geeft in begrijpelijke taal op ieder artikel van de ABV een toelichting. De toelichting op de ABV is ook in het Engels vertaald.


Algemene Bankvoorwaarden 2014Neem voor voorgaande versies contact op met de NVB