Reflectie op kredietverlening aan het MKB 2022

Nederlandse banken blijven de belangrijkste financier van het MKB en staan klaar voor de financiering van een toekomstbestendig MKB. Dat schrijven ze in de Publicatie ‘Reflectie op kredietverlening aan het MKB 2022’ die aangeboden is aan minister Adriaansens.

Uit de reflectie komt naar voren dat banken met een uitstaand volume van 122 miljard euro aan leningen nog steeds verreweg de grootste financier zijn van het MKB. Banken vormen hiermee een vliegwiel voor ondernemerschap. Die rol gaat samen met een bredere verantwoordelijkheid. Een bank beheert in de kern geld van spaarders en leent die middelen vervolgens uit aan particulieren, instellingen en bedrijven. De risico’s die een bank kan nemen zijn beperkt en vragen om het maken van afwegingen. Het eerlijke verhaal is dat banken scherp naar de risico’s kijken en hierdoor niet iedere ondernemer kunnen financieren.

 

Banken hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in digitalisering van aanvraag- en beheerprocessen via internet en apps om kredietverlening aan het MKB transparanter, efficiënter en toegankelijker te maken en betaalbaar te houden. Een efficiënte, digitale kredietaanvraag komt tegemoet aan de behoeften van veel ondernemers en hun adviseurs. Recente cijfers van het CBS laten ook zien dat meer ondernemers toegang hebben gekregen tot financiering. De slagingskans bij een kredietaanvraag is gestegen naar 91%, en financiering wordt minder vaak gezien als een belemmering voor ondernemers dan voorheen.

 

In de nieuwe Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de NVB, die binnenkort in werking zal treden, zullen banken meer aandacht besteden aan een goede mondelinge of schriftelijke toelichting waarom een aanvraag is afgewezen en of er verbetermogelijkheden zijn. Verder legt de nieuwe gedragscode nog nadrukkelijker doorverwijzing naar andere (non-bancaire) financiers en/of -adviseurs vast.

Lees hier onze reflectie met daarin de laatste cijfers over kredietverlening aan het MKB.