Position Paper Rondetafelgesprek WRR rapport Geld en Schuld

Een bank is geen gewoon bedrijf. Vanwege onze nutsfunctie in het betalingsverkeer, onze rol als financier van consumenten en bedrijven. En omdat we een grote rol kunnen en willen spelen bij grote maatschappelijke uitdagingen als de transitie naar een duurzame economie of het bijdragen aan oplossingen voor de schuldenproblematiek. Banken voelen hierdoor een bijzondere verantwoordelijkheid en zetten zich daarom in om brede groepen stakeholders te betrekken bij het beleid van de bank. Iedere bank kiest hier voor een manier die past bij het eigen profiel.

Dit staat in het position paper dat de NVB heeft ingediend bij de Tweede Kamer, voorafgaande aan het rondetafelgesprek over het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Geld en Schuld.