Position Paper Integrale aanpak

Digitale criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Het leidt niet alleen tot persoonlijk leed
bij gedupeerden, het ondermijnt ook het vertrouwen van de burger in het zakelijke verkeer.

Banken nemen hun publieke taak uiterst serieus en vinden het verschrikkelijk om te zien dat
veel klanten de dupe worden van digitale criminaliteit. Ze willen dit graag oplossen, maar
kunnen dit niet alleen. Banken dringen er daarom met grote klem op aan om snel invulling te
geven aan de toezegging van minister Hoekstra uit december 2020 om “samen met de minister
van Justitie en Veiligheid en de banken, te onderzoeken hoe we de samenwerking op het
gebied van fraudebestrijding nog verder kunnen vormgeven en hoe we die fraudebestrijding
nog meer kunnen versterken.”

Banken bepleiten een integrale aanpak, waarbij alle betrokken partijen, onder regie van de
overheid, nauw met elkaar samenwerken.
Lees ons Position Paper Integrale aanpak