Position Paper borgstellingsregeling MKB (BMKB)

Borgstellingsregeling MKB effectief instrument voor financiering mkb

De borgstellingsregeling MKB (BMKB) is een effectief instrument om de toegang tot financiering voor mkb-bedrijven te vergroten. Niet alle ondernemingen en ondernemers kunnen zelfstandig voldoende zekerheden inbrengen om voor financiering in aanmerking te komen. Vaak hebben zij echter wel goede ondernemingsplannen en –vooruitzichten. Om deze bedrijven toch met vreemd vermogen te kunnen financieren, heeft de overheid al meer dan 100 jaar geleden de Borgstellingsregeling MKB (BMKB) in het leven geroepen. De BMKB voorziet er in dat in de kern gezonde bedrijven, dat wil zeggen, bedrijven met voldoende zicht op winstgevendheid en continuïteit, toch in hun financieringsbehoefte kunnen worden voorzien. De regeling is bewezen doelmatig en de Nederlandse Vereniging van Banken vindt daarom dat ondernemers ook in de toekomst gebruik moeten kunnen blijven maken van de BMKB.

Position Paper - BMKB