NVB Position Paper - Staatdeelnemingen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) nam deel aan een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over Staatdeelnemingen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op 15 november 2021. Ten behoeve van het gesprek met de Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer heeft de NVB een position paper opgesteld. Hierin gaat zij in op de collectieve inspanningen van de Nederlandse banken op het gebied van MVO en in het bijzonder duurzaamheid. Lees hier onze position paper.